Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2018, 176Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 1 juni 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 29 mei 2018, 2018-0000083937, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel VI van de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie treedt in werking met ingang van 1 oktober 2018.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 1 juni 2018

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Uitgegeven de negentiende juni 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie. Op grond van de richtlijn verzekeringsdistributie dienen de artikelen ter implementatie van de richtlijn met ingang van 1 oktober 2018 te worden toegepast. De wet zal daarom met ingang van 1 oktober 2018 in werking treden.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra