Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatsblad 2017, 86Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 6 maart 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 24 februari 2017 directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2050246;

Gelet op artikel VII van de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 6 maart 2017

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

Uitgegeven de vijftiende maart 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok