Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2017, 7Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 16 januari 2017, houdende de ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 januari 2017, 2017-0000004277, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving

Gelet op de artikelen 64 en 137, derde lid, van de Grondwet en artikel F 2 van de Kieswet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt ontbonden op donderdag 23 maart 2017 op een door de Voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip.

Artikel 2

De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal vindt plaats op maandag 30 januari 2017.

Artikel 3

De eerste samenkomst van de nieuw gekozen Tweede Kamer vindt plaats op donderdag 23 maart 2017 op een door de Voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 16 januari 2017

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de vijfentwintigste januari 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

In het Staatsblad zijn enkele wetten bekend gemaakt, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet. Gelet op artikel 137, derde lid, van de Grondwet brengt dit mee dat wordt overgegaan tot ontbinding van de Tweede Kamer. Het onderhavige besluit strekt daartoe.

In geval van ontbinding van de Tweede Kamer vanwege herziening van de Grondwet worden dezelfde data voor ontbinding en de dag van kandidaatstelling aangehouden als er gelden voor de verkiezing in geval van periodiek aftreden van de leden van de Tweede Kamer.

Krachtens artikel F 2 van de Kieswet vindt in geval van ontbinding van de Tweede Kamer de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de nieuwe Kamer plaats op een bij het koninklijk besluit tot ontbinding te bepalen dag.

De dag van kandidaatstelling voor de verkiezing van de Tweede Kamer is in het besluit gesteld op maandag 30 januari 2017. Uit artikel J 1, eerste lid, van de Kieswet volgt dat de dag van stemming dan zal vallen op woensdag 15 maart 2017. Het tijdstip waarop de ontbinding ingaat, is bepaald, overeenkomstig artikel C 2, eerste lid, van de Kieswet, op donderdag 23 maart 2017 op een door de voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip.

De genoemde data vallen dan ook samen met die welke in geval van periodieke aftreding van de leden van de kamer zouden gelden, indien geen ontbinding plaatsvond.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk