Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatsblad 2017, 496Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 13 december 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel III van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Minister van Justitie en Veiligheid van 8 december 2017, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2161485;

Gelet op artikel XLVI van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel III van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 13 december 2017

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus