Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2017, 495Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 13 december 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verduidelijking voorschriften woonboten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 december 2017, nr. 2017-0000611631, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Gelet op artikel III van de Wet verduidelijking voorschriften woonboten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet verduidelijking voorschriften woonboten treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 13 december 2017

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de twintigste december 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus