Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatsblad 2017, 463Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 20 november 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 4 oktober 2017 tot wijziging van de Wet maritiem beheer BES en van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de implementatie van het Verdrag van Nairobi inzake wrakopruiming (Stb. 2017, 401)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 15 november 2017, nr. IenM/BSK-2017/270364, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel IV van de wet van 4 oktober 2017 tot wijziging van de Wet maritiem beheer BES en van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de implementatie van het Verdrag van Nairobi inzake wrakopruiming (Stb. 2017, 401);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 4 oktober 2017 tot wijziging van de Wet maritiem beheer BES en van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de implementatie van het Verdrag van Nairobi inzake wrakopruiming (Stb. 2017, 401) treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 20 november 2017

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga

Uitgegeven de zevende december 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus