Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2017, 439Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 15 november 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen van de wet van 12 oktober 2017 tot verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Stb. 2017, 403)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Medische Zorg van 13 november 2017, kenmerk 1253862-169962-WJZ;

Gelet op artikel II van de wet van 12 oktober 2017 tot verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Stb. 2017, 403);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 12 oktober 2017 tot verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Stb. 2017, 403) treedt onder toepassing van artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum in werking met ingang van 31 december 2017.

Onze Minister voor Medische Zorg is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 15 november 2017

Willem-Alexander

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

Uitgegeven de vierentwintigste november 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus