Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatsblad 2017, 391Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 12 oktober 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 4 oktober 2017, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2135464;

Gelet op artikel 7.2 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 12 oktober 2017

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie, R.H.A. Plasterk a.i.

Uitgegeven de drieëntwintigste oktober 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, R.H.A. Plasterk a.i.