Besluit van 12 oktober 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 4 oktober 2017, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2135464;

Gelet op artikel 7.2 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 12 oktober 2017

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie, R.H.A. Plasterk a.i.

Uitgegeven de drieëntwintigste oktober 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, R.H.A. Plasterk a.i.

Naar boven