Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatsblad 2017, 352Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 21 september 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 18 september 2017, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2129312;

Gelet op artikel III van de wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 21 september 2017

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

Uitgegeven de negenentwintigste september 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok