Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2017, 296Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 27 juni 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van verschillende artikelen van de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet educatie en beroepsonderwijs BES en de Leerplichtwet BES

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 juni 2017, nr. WJZ/1204957(8141), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 167c van de Wet primair onderwijs BES, artikel 218a van de Wet voortgezet onderwijs BES, artikel 11.6d van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES en artikel 43a van de Leerplichtwet BES;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 Inwerkingtreding bepalingen WPO BES

  • 1. Op 1 augustus 2017 treden in werking de artikelen 32, 50, eerste lid, onderdeel d en 116 van de Wet primair onderwijs BES.

  • 2. Op 1 januari 2018 treden in werking de artikelen 6a, 16, 21, tweede lid, 48 en 167d van de Wet primair onderwijs BES.

  • 3. Op 1 augustus 2018 treden in werking de artikelen 31, achtste lid, 35, vijfde lid en 36 van de Wet primair onderwijs BES.

Artikel 2 Inwerkingtreding bepalingen WVO BES

  • 1. Op 1 augustus 2017 treedt artikel 78 van de Wet voortgezet onderwijs BES in werking.

  • 2. Op 1 januari 2018 treden in werking de artikelen 4a, 51, 53, tweede lid en 218b van de Wet voortgezet onderwijs BES.

  • 3. Op 1 augustus 2018 treden in werking de artikelen 77, zesde lid, 86, zesde lid en 88 van de Wet voortgezet onderwijs BES.

Artikel 3 Inwerkingtreding bepaling WEB BES

Op 1 januari 2018 treedt artikel 7.4.11 van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in werking.

Artikel 4 Inwerkingtreding bepaling LPW BES

Op 1 augustus 2017 treedt artikel 5 van de Leerplichtwet BES in werking.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 27 juni 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Uitgegeven de zevende juli 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok