Besluit van 15 juni 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Herstelwet financiële markten 2017

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 13 juni 2017, 2017-0000105660, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel X van de Herstelwet financiële markten 2017;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Herstelwet financiële markten 2017 treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 15 juni 2017

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

Uitgegeven de zesentwintigste juni 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

Naar boven