Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2017, 2Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 29 november 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van een nieuwe organisatiestructuur (Stb. 2017, 1)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 november 2016, nr. WJZ/1093613 (6787), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel II van de Wet tot wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van een nieuwe organisatiestructuur;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet treedt in werking met ingang van 1 februari 2017.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 29 november 2016

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Uitgegeven de vierde januari 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

De wet treedt in werking op 1 februari 2017. Inwerkingtreding vindt aldus plaats op een tijdstip dat afwijkt van de vaste verandermomenten die voortvloeien uit het kabinetsbeleid. Deze afwijking vindt zijn rechtvaardiging in het belang dat de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO) heeft bij de spoedige inwerkingtreding van deze wet. Voor de NWO is het van belang dat er geen onnodige vertraging optreedt in het proces van implementatie van de organisatorische wijzigingen die de wet meebrengt. Er wordt gestreefd naar een «Grand départ» in 2017, waarin de transitie, onder leiding van de nieuwe besturen en directeuren, verder in de praktijk zal worden gebracht.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker