Besluit van 5 december 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet aanvullende biedboekgegevens

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 29 november 2016, nr. 2016-0000755425, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Gelet op artikel II van de Wet aanvullende biedboekgegevens;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet aanvullende biedboekgegevens treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 5 december 2016

Willem-Alexander

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Uitgegeven de vijftiende december 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Naar boven