Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatsblad 2016, 441Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 17 november 2016 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van Veiligheid en Justitie van 11 november 2016, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr.2013440;

Gelet op artikel 14 van de Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen treedt in werking met ingang van 18 januari 2017.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 17 november 2016

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Uitgegeven de vijfentwintigste november 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur