Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatsblad 2016, 432Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 15 november 2016 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit processtukken in strafzaken, de Wet digitale processtukken Strafvordering en het Besluit digitale stukken Strafvordering

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 1 november 2016, nr. 2008389, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 11 van het Besluit processtukken in strafzaken, artikel IV van de Wet digitale processtukken Strafvordering en artikel 12 van het Besluit digitale stukken Strafvordering;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Het Besluit processtukken in strafzaken treedt in werking met ingang van 1 december 2016.

  • 2. De Wet digitale processtukken Strafvordering en het Besluit digitale stukken Strafvordering treden in werking met ingang van 1 december 2016.

  • 3. In afwijking van het tweede lid, treedt artikel 10 van het Besluit digitale stukken Strafvordering in werking met ingang van 1 juli 2017.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 15 november 2016

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Uitgegeven de vijfentwintigste november 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur