Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 432

Gepubliceerd op 25 november 2016 09:00Besluit van 15 november 2016 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit processtukken in strafzaken, de Wet digitale processtukken Strafvordering en het Besluit digitale stukken Strafvordering

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 1 november 2016, nr. 2008389, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 11 van het Besluit processtukken in strafzaken, artikel IV van de Wet digitale processtukken Strafvordering en artikel 12 van het Besluit digitale stukken Strafvordering;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Het Besluit processtukken in strafzaken treedt in werking met ingang van 1 december 2016.

  • 2. De Wet digitale processtukken Strafvordering en het Besluit digitale stukken Strafvordering treden in werking met ingang van 1 december 2016.

  • 3. In afwijking van het tweede lid, treedt artikel 10 van het Besluit digitale stukken Strafvordering in werking met ingang van 1 juli 2017.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 15 november 2016

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Uitgegeven de vijfentwintigste november 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl