Besluit van 27 september 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 30 maart 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan bedreigde cliënten mogelijk te maken

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 september 2016, kenmerk 966722-150240-WJZ;

Gelet op artikel VI van de wet van 30 maart 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan bedreigde cliënten mogelijk te maken (Stb. 2016, 143);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 30 maart 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan bedreigde cliënten mogelijk te maken (Stb. 2016, 143) treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 27 september 2016

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Uitgegeven de eerste november 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Naar boven