Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2016, 196Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 22 april 2016 tot inwerkingtreding van de Wet Huis voor klokkenluiders

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 april 2016, nr. 2016-0000189039;

Gelet op artikel 22 van de Wet Huis voor klokkenluiders;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet Huis voor klokkenluiders treedt in werking met ingang van 1 juli 2016.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 22 april 2016

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de zevenentwintigste mei 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur