Besluit van 22 april 2016 tot inwerkingtreding van de Wet Huis voor klokkenluiders

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 april 2016, nr. 2016-0000189039;

Gelet op artikel 22 van de Wet Huis voor klokkenluiders;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet Huis voor klokkenluiders treedt in werking met ingang van 1 juli 2016.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 22 april 2016

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de zevenentwintigste mei 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Naar boven