Besluit van 8 april 2016 tot inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 5 april 2016, nr. DB/2016/126;

Gelet op artikel IX, eerste lid, van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties treedt in werking met ingang van 1 mei 2016.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 8 april 2016

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

Uitgegeven de achtentwintigste april 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt dat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties met ingang van 1 mei 2016 in werking treedt. Ingevolge artikel VIII van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties heeft dit tevens tot gevolg dat op grond van de artikelen 3.156 en 3.157 van de Wet inkomstenbelasting 2001 gegeven beschikkingen (Verklaringen arbeidsrelatie) na 30 april 2016 niet meer gelden en dat het in artikel VIIIa van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties genoemde verslag over de doeltreffendheid en de effecten van die wet in de praktijk uiterlijk op 30 april 2019 aan de Staten-Generaal zal worden gezonden.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

Naar boven