Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatsblad 2016, 135Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 1 april 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 23 december 2015 tot wijziging van artikel 417, vierde lid, en van artikel 427 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van het berekenen van dubbele bemiddelingskosten (Stb. 2016, 20)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 30 maart 2016, nr. 748353;

Gelet op artikel II van de wet van 23 december 2015 tot wijziging van artikel 417, vierde lid, en van artikel 427 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van het berekenen van dubbele bemiddelingskosten (Stb. 2016, 20);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 23 december 2015 tot wijziging van artikel 417, vierde lid, en van het artikel 427 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van het berekenen van dubbele bemiddelingskosten treedt in werking met ingang van 1 juli 2016.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad wordt geplaatst.

Wassenaar, 1 april 2016

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Uitgegeven de achtste april 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur