Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2015, 551Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 23 december 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet algemeen pensioenfonds en de Wet van 23 december 2015 tot wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds (Stb. 550)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 2015, nr. 2015-0000305766;

Gelet op artikel IV van de Wet algemeen pensioenfonds en artikel II van de Wet van 23 december 2015 tot wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds (Stb. 550);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Onder toepassing van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum, treden de artikelen van de Wet algemeen pensioenfonds in werking met ingang van 1 januari 2016.

  • 2. Bij de inwerkingtreding van de Wet van 23 december 2015 tot wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds (Stb. 550) op het in het eerste lid genoemde tijdstip wordt artikel 12 van de Wet raadgevend referendum toegepast.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 23 december 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Uitgegeven de dertigste december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur