Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatsblad 2015, 526Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 10 december 2015, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet taken meteorologie en seismologie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 8 december 2015, nr. IenM/BSK-2015/227902, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 14 van de Wet taken meteorologie en seismologie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet taken meteorologie en seismologie treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 10 december 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur