Besluit van 10 december 2015, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet taken meteorologie en seismologie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 8 december 2015, nr. IenM/BSK-2015/227902, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 14 van de Wet taken meteorologie en seismologie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet taken meteorologie en seismologie treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 10 december 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Naar boven