Besluit van 9 december 2015 tot inwerkingtreding van artikelen I, onderdeel A, E, F, G, H en I, en II van de wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Wet waardering onroerende zaken in verband met een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen (Stb. 2013, 129)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 7 december 2015, nr. DB2015/423M;

Gelet op artikel III van de wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Wet waardering onroerende zaken in verband met een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen (Stb. 2013, 129);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikelen I, onderdeel A, E, F, G, H en I, en II van de wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Wet waardering onroerende zaken in verband met een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen (Stb. 2013, 129) treedt in werking met ingang van 1 oktober 2016.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 9 december 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

Uitgegeven de zestiende december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding per 1 oktober 2016 van artikelen I, onderdeel A, E, F, G, H en I, en II van de wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Wet waardering onroerende zaken in verband met een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen (Stb. 2013, 129). De inwerkingtreding ziet op de invoeging van artikelen en wijzigingen in de Wet waardering onroerende zaken die betrekking hebben op de landelijke voorziening WOZ. Deze landelijke voorziening WOZ is bedoeld voor de beoogde verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde. Per 1 oktober 2016 is naar verwachting de landelijke voorziening WOZ voldoende substantieel gevuld en is de voorwaarde voor openstelling van de landelijke voorziening vervuld. Genoemde artikelen en wijzigingen treden daarom per die datum in werking.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

Naar boven