Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatsblad 2015, 440Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 10 november 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit rapportage van betalingen aan overheden (Stb. 2015, 439)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 6 november 2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 700514;

Gelet op artikel 7 van het Besluit rapportage van betalingen aan overheden (Stb. 2015, 439);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit rapportage van betalingen aan overheden (Stb. 2015, 439) treedt, behoudens ten aanzien van uitgevende instellingen als bedoeld in artikel 1, onder i, van dat besluit, niet zijnde organisaties van openbaar belang als bedoeld in artikel 398, zevende lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, in werking met ingang van 1 december 2015.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 10 november 2015

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Uitgegeven de zesentwintigste november 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur