Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2015, 377Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 14 oktober 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 oktober 2015, nr. 2015-0000265771,

Gelet op artikel XII van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd treedt, onder toepassing van artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, in werking met ingang van 1 januari 2016, met uitzondering van:

  • a. de artikelen III, onderdelen D, E en I, voor zover het artikel 106 van de Ziektewet betreft, en VII, onderdeel B, die in werking treden met ingang van 1 juli 2016;

  • b. artikel IV.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 14 oktober 2015

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de twintigste oktober 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur