Besluit van 14 oktober 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 oktober 2015, nr. 2015-0000265771,

Gelet op artikel XII van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd treedt, onder toepassing van artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, in werking met ingang van 1 januari 2016, met uitzondering van:

  • a. de artikelen III, onderdelen D, E en I, voor zover het artikel 106 van de Ziektewet betreft, en VII, onderdeel B, die in werking treden met ingang van 1 juli 2016;

  • b. artikel IV.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 14 oktober 2015

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de twintigste oktober 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Naar boven