Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2015, 262Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 24 juni 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet windenergie op zee

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 23 juni 2015, nr. WJZ/15082629;

Gelet op artikel 35 van de Wet windenergie op zee;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet windenergie op zee treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 24 juni 2015

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Uitgegeven de dertigste juni 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur