Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatsblad 2015, 258Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 30 juni 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet auteurscontractenrecht

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 30 juni 2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 660498;

Gelet op artikel IV van de Wet auteurscontractenrecht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet auteurscontractenrecht treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 30 juni 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff

Uitgegeven de dertigste juni 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur