Besluit van 30 juni 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 30 juni 2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 659342;

Gelet op artikel III van de Wet tot wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet tot wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 30 juni 2015

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Uitgegeven de dertigste juni 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Het is gewenst dat bij aanvang van de betaaldvoetbalcompetitie 2015/2016 (op 7 augustus 2015) de bevoegdheden beschikbaar zijn die zijn op genomen in de Wet tot wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast. Dat betekent dat wordt afgeweken van het uitgangspunt dat er twee (dan wel drie) maanden moeten liggen tussen de publicatiedatum van de wet en het tijdstip van inwerkingtreding daarvan. Omdat de wet geen verplichtingen bevat, maar bevoegdheden schept waarvan burgemeester en rechters gebruik kunnen maken, meen ik dat in dit geval een inwerkingtreding op korte termijn niet bezwaarlijk is. Aangezien het eerste vaste-verander-moment na aanvaarding van het wetsvoorstel ligt op 1 juli 2015, is daarvoor gekozen.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Naar boven