Besluit van 22 mei 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 20 maart 2015 tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot taalbeheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB) (Stb. 136)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 mei 2015, nr. 2015-0000122007

Gelet op artikel IV van de Wet taaleis WWB;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 20 maart 2015 tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot taalbeheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB) (Stb. 136) treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 22 mei 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Uitgegeven de tweede juni 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Naar boven