Besluit van 28 april 2015, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 3 december 2014 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs) (Stb. 2015, 10)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 20 april 2015, nr. IenM/BSK-2015/64204, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VIII van de Wet van 3 december 2014 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs) (Stb. 2015, 10);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 3 december 2014 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs)(Stb. 2015, 10) treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.

Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 28 april 2015

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de achtste mei 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Naar boven