Besluit van 24 april 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 2015

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 april 2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 633292;

Gelet op artikel 42 van de Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 2015;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 2015 treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 24 april 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff

Uitgegeven de zevende mei 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Naar boven