Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2015, 143Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 8 april 2015 tot inwerkingtreding van de artikelen XI, onderdeel A, XIV, onderdelen A, G, Gb, onder 1, H, I, J, K, L, M en N, en XV, onderdeel A, van Overige fiscale maatregelen 2012

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 2 april 2015, nr. DB2015/59M;

Gelet op artikel XXIII, twaalfde lid, van Overige fiscale maatregelen 2012;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen XI, onderdeel A, XIV, onderdelen A, G, Gb, onder 1, H, I, J, K, L, M en N, en XV, onderdeel A, van Overige fiscale maatregelen 2012 treden in werking met ingang van 30 juni 2015.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 8 april 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

Uitgegeven de zestiende april 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de artikelen XI, onderdeel A, XIV, onderdelen A, G, Gb, onder 1, H, I, J, K, L, M en N, en XV, onderdeel A, van Overige fiscale maatregelen 2012. Deze artikelen hebben alle betrekking op of houden verband met de invoering van het hoger beroep in belastingzaken op de BES-eilanden.

Op grond van XXIII, eerste lid, onderdeel g, van Overige fiscale maatregelen 2012 gaan zaken die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de artikelen XIV, onderdelen A, G, H, I, J, K, L, M en N, en XV, onderdeel A, van die wet (dat wil zeggen: op 29 juni 2015) aanhangig waren bij de Raad van Beroep voor belastingzaken van rechtswege over naar het Gerecht in eerste aanleg.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes