Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatsblad 2015, 121Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 10 maart 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 10 december 2014 tot wijziging van de Wet strategische diensten in verband met de uitvoering van het op 2 april 2013 te New York tot stand gekomen Wapenhandelsverdrag (Trb. 2013, 143), het besluit van 3 februari 2015 tot wijziging van het Besluit strategische goederen in verband met de uitvoering van het op 2 april 2013 te New York tot stand gekomen Wapenhandelsverdrag (Trb. 2013, 143) en het besluit van 3 februari 2015 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Douane- en Accijnswet BES in verband met de uitvoering van het op 2 april 2013 te New York tot stand gekomen Wapenhandelsverdrag (Trb. 2013, 143)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 4 maart 2015, nr. MinBuza-2015.104060;

Gelet op artikel II van de wet van 10 december 2014 tot wijziging van de Wet strategische diensten in verband met de uitvoering van het op 2 april 2013 te New York tot stand gekomen Wapenhandelsverdrag (Trb. 2013, 143), artikel II van het besluit van 3 februari 2015 tot wijziging van het Besluit strategische goederen in verband met de uitvoering van het op 2 april 2013 te New York tot stand gekomen Wapenhandelsverdrag (Trb. 2013, 143) en artikel II van het besluit van 3 februari 2015 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Douane- en Accijnswet BES in verband met de uitvoering van het op 2 april 2013 te New York tot stand gekomen Wapenhandelsverdrag (Trb. 2013, 143);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 april 2015 treden in werking:

  • a. de wet van 10 december 2014 tot wijziging van de Wet strategische diensten in verband met de uitvoering van het op 2 april 2013 te New York tot stand gekomen Wapenhandelsverdrag (Trb. 2013, 143);

  • b. het besluit van 3 februari 2015 tot wijziging van het Besluit strategische goederen in verband met de uitvoering van het op 2 april 2013 te New York tot stand gekomen Wapenhandelsverdrag (Trb. 2013, 143);

  • c. het besluit van 3 februari 2015 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Douane- en Accijnswet BES in verband met de uitvoering van het op 2 april 2013 te New York tot stand gekomen Wapenhandelsverdrag (Trb. 2013, 143).

Onze Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 10 maart 2015

Willem-Alexander

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen

Uitgegeven de twintigste maart 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok