Besluit van 3 februari 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 4 december 2013 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde daarin enkele verbeteringen aan te brengen alsmede technische reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2013)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 januari 2014, kenmerk 193718-116669-WJZ;

Gelet op artikel XXXXIII van de Wet van 4 december 2013 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde daarin enkele verbeteringen aan te brengen alsmede technische reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2013);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 4 december 2013 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde daarin enkele verbeteringen aan te brengen alsmede technische reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2013) treedt in werking met ingang van 15 februari 2014.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 3 februari 2014

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Uitgegeven de dertiende februari 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Naar boven