Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatsblad 2014, 582Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 15 december 2014, houdende vaststelling van de datum van (gedeeltelijke) inwerkingtreding van de Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 5 december 2014, nr. IenM/BSK-2014/257527, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel XXXIV van de Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De artikelen I, IV, onderdeel B, VIII, XI, XV, onderdelen B en C, XVI, onderdeel C, XVII, en XXIV, onderdelen A en C van de Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014 treden in werking met ingang van 1 januari 2015.

  • 2. De artikelen VII, X en XVI, onderdelen A, onder 4, B, AA, BB, CC, GG en HH, onder 1, van de Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014 treden in werking met ingang van 1 januari 2016.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 15 december 2014

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de eenendertigste december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten