Besluit van 17 december 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet afschaffing plusregio’s

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 december 2014, nr. 2014-0000643431, BZK/CZW/S&B;

Gelet op artikel XXIX van de Wet afschaffing plusregio’s;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet afschaffing plusregio’s treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 17 december 2014

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de vierentwintigste december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Naar boven