Besluit van 15 december 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op de Raad voor volksgezondheid en samenleving

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2014, kenmerk 698123-130634-WJZ;

Gelet op artikel 4 van de Wet op de Raad voor volksgezondheid en samenleving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet op de Raad voor volksgezondheid en samenleving treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 15 december 2014

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Uitgegeven de drieëntwintigste december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Naar boven