Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekUitgiftedatum
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatsblad 2014, 517Verbeterblad

Wijziging van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden in verband met nadere regels over publicatiebladen van gemeenschappelijke regelingen en enige technische aanpassingen

VERBETERING

Op blz. 1, aanhef, wordt «Wet op de sociaaleconomische Raad» vervangen door: Wet op de Sociaal-Economische Raad

Op blz. 2, artikel I, onderdeel F, tweede regel wordt «de sociaaleconomische Raad» vervangen door: de Sociaal-Economische Raad

Op blz. 2, artikel I, onderdeel H, laatste regel, wordt «Wet op de sociaaleconomische Raad» vervangen door: Wet op de Sociaal-Economische Raad

Op blz. 6, Nota van toelichting, toelichting op artikel I, onderdelen E, F en H, wordt «sociaaleconomische Raad» telkens vervangen door: Sociaal-Economische Raad

Op blz. 6, voetnoten 11 en 12, wordt «Wet op de sociaaleconomische Raad» vervangen door: Wet op de Sociaal-Economische Raad.

’s-Gravenhage, 23 januari 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten