Besluit van 12 november 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Auteurswet in verband met afschaffing van de bescherming van geschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 7 november 2014, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 575462;

Gelet op artikel II van de Wet tot wijziging van de Auteurswet in verband met afschaffing van de bescherming van geschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Wet tot wijziging van de Auteurswet in verband met afschaffing van de bescherming van geschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker in werking.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 12 november 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

Uitgegeven de twintigste november 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Naar boven