Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatsblad 2014, 429Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 10 november 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet positie en toezicht advocatuur

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 4 november 2014, nr. 576556;

Gelet op artikel VII van de Wet positie en toezicht advocatuur;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 januari 2015 treedt in werking de Wet positie en toezicht advocatuur, met uitzondering van artikel I, onderdeel R.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 10 november 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

Uitgegeven de veertiende november 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten