Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatsblad 2014, 184Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 21 mei 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet aanpassing waterschapsverkiezingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 19 mei 2014, nr. IENM/BSK-2014/106186, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VII, eerste lid, van de Wet aanpassing waterschapsverkiezingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet aanpassing waterschapsverkiezingen treedt in werking met ingang van 1 juli 2014.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit, dat In het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 21 mei 2014

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de dertigste mei 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten