Besluit van 21 mei 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet aanpassing waterschapsverkiezingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 19 mei 2014, nr. IENM/BSK-2014/106186, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VII, eerste lid, van de Wet aanpassing waterschapsverkiezingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet aanpassing waterschapsverkiezingen treedt in werking met ingang van 1 juli 2014.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit, dat In het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 21 mei 2014

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de dertigste mei 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Naar boven