Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2014, 181Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 15 mei 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van onderdelen van de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Stb. 2012, 533)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 mei 2014, nr. WJZ/624181 (10414), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel XXXVIII van de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Stb. 2012, 533);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Met ingang van 1 augustus 2014 treden de volgende artikelen of onderdelen daarvan, van de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Stb. 2012, 533) in werking:

    artikel I, onderdelen A, subonderdelen 1 en 2, Aa, B, subonderdelen 1 en 2, C, E, F, I, J, K, artikel 18a, lid 3a, zesde lid, onderdelen b, c en d, elfde tot en met het veertiende lid, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, BB, CC, DD, artikel 118, eerste tot en met zevende lid, EE, FF1, GG, HH, HH1, II, artikel 125b, JJ, artikel 132, eerste tot en met derde lid, KK, LL, MM, NN, PP, QQ, RR, SS, onderdeel 1, TT, UU, VV, WW, artikel II, onderdelen A, subonderdelen 1, 2 en 3, B, C, D, E, F, subonderdelen 1 en 2, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Va, W, X, Y, BB, CC, FF, JJ, MM, NN, OO, PP, QQ, RR, SS, TT, UU, VV, WW, XX, artikel III, onderdelen A, subonderdelen 1 en 2 voor wat betreft de begripsbepaling van «samenwerkingsverband», Aa, Ab, B, C, D, E, artikel 17a, lid 3a, zesde lid, onderdelen b, c, d en e, lid 10a, en elfde tot en met het vijftiende lid, en artikel 17b, eerste lid, G, J, K, L, La, M, N, O, P, Q, artikel 85b, eerste en tweede lid, en artikel 85d, S, T, U, W, X, artikel IV, artikel V, onderdelen A, B, C, F, G, M, N, artikel VI, artikel VII, artikel X, artikel XI, artikel XIA, artikel XII, artikel XIII, artikel XIV, artikel XV, artikel XVI, artikel XVII, artikel XVIII, artikel XIX, artikel XX, artikel XXI, artikel XXIII, artikel XXIV, artikel XXIVA, artikel XXV, artikel XXVI, artikel XXVIII, artikel XXIX, artikel XXX, artikel XXXI, artikel XXXII, artikel XXXIII, artikel XXXV, artikel XXXVI, artikel XXXVII.

  • 2. Met ingang van 1 januari 2015 treden de volgende artikelen of onderdelen daarvan, van de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Stb. 2012, 533) in werking:

    artikel I, onderdelen DD, artikel 118, achtste tot en met elfde lid, FF, artikel II, onderdelen HH en LL, artikel III, onderdeel R.

  • 3. Met ingang van 1 augustus 2015 treden de volgende artikelen of onderdelen daarvan, van de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Stb. 2012, 533) in werking:

    artikel I, onderdelen II, artikel 125a, JJ, artikel 132, vierde tot en met zesde lid, artikel II, onderdelen Z, AA, GG, II, artikel 117, subonderdeel 1, KK, artikel III, onderdeel Q, artikel 85b, derde, vierde en vijfde lid, en 85c.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 15 mei 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Uitgegeven de dertigste mei 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten