Besluit van 7 april 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet) (Stb. 2013, 331)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 april 2014, nr. 2014-0000026720;

Gelet op artikel III van de Wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Remigratiewet (Heroverweging Remigratiewet) (Stb. 2013, 331);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Remigratiewet (Heroverweging Remigratiewet) (Stb. 2013, 331) treedt in werking met ingang van 1 juli 2014.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 7 april 2014

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de zeventiende april 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Naar boven