Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatsblad 2014, 135Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 25 maart 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van het besluit van 17 december 2013 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 (stroomlijning toelatingsprocedures) (Stb. 2013, 580) en van artikel I, onderdeel B, van het Besluit aanpassing vergoeding tweede of volgende aanvragen vreemdelingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 maart 2014, nr. 494573;

Gelet op artikel III van het besluit van 17 december 2013 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 (stroomlijning toelatingsprocedures) (Stb. 2013, 580) en artikel III, tweede lid, van het Besluit aanpassing vergoeding tweede of volgende aanvragen vreemdelingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 april 2014 treden in werking:

  • a. artikel I, onderdelen B, L, M, N, O, W, punten 1 en 2, en Z, van het besluit van 17 december 2013 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 (stroomlijning toelatingsprocedures) (Stb. 2013, 580);

  • b. artikel I, onderdeel B, van het Besluit aanpassing vergoeding tweede of volgende aanvragen vreemdelingen.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 25 maart 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

Uitgegeven de achtentwintigste maart 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten