Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2013, 515Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 3 december 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet gebruik Friese taal

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 november 2013, nr. 2013-0000707259 DCB/CZW/S&B;

Gelet op artikel 34 van de Wet gebruik Friese taal;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet gebruik Friese taal, met uitzondering van artikel 33, treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 3 december 2013

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de twaalfde december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten