Besluit van 25 november 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op de Kamer van Koophandel

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 18 november 2013, nr. WJZ / 13190817;

Gelet op artikel 85 van de Wet op de Kamer van Koophandel;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet op de Kamer van Koophandel treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 25 november 2013

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Uitgegeven de tiende december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Naar boven