Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2013, 508Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 25 november 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op de Kamer van Koophandel

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 18 november 2013, nr. WJZ / 13190817;

Gelet op artikel 85 van de Wet op de Kamer van Koophandel;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet op de Kamer van Koophandel treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 25 november 2013

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Uitgegeven de tiende december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten