Besluit van 25 november 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 16 oktober 2013 tot wijziging van enige wetten in verband met de handhaving van voorschriften in de Engelse taal (Stb. 415)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 11 november 2013, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 448629;

Gelet op artikel IX van de Wet tot wijziging van enige wetten in verband met de handhaving van voorschriften in de Engelse taal;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 16 oktober 2013 tot wijziging van enige wetten in verband met de handhaving van voorschriften in de Engelse taal treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 25 november 2013

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Uitgegeven de derde december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Naar boven