Besluit van 1 februari 2013, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 2 oktober 2012, houdende wijziging van het Besluit identificatie en registratie van dieren in verband met het verplicht stellen van identificatie en registratie van honden (Stb. 497)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 29 januari 2013, nr. WJZ / 13008265;

Gelet op artikel III van het besluit van 2 oktober 2012, houdende wijziging van het Besluit identificatie en registratie van dieren in verband met het verplicht stellen van identificatie en registratie van honden (Stb. 497);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het besluit van 2 oktober 2012, houdende wijziging van het Besluit identificatie en registratie van dieren in verband met het verplicht stellen van identificatie en registratie van honden (Stb. 497) treedt in werking met ingang van 1 april 2013.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 februari 2013

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

Uitgegeven de twaalfde februari 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Naar boven