Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2013, 41Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 28 januari 2013 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 19 november 2012 houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen (Stb. 2012, 652)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 17 januari 2013, nr. WJZ/460727 (10286), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel II van de Wet van 19 november 2012 houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen (Stb. 2012, 652);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 19 november 2012 houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen (Stb. 2012, 652) treedt in werking met ingang van 1 augustus 2013.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 januari 2013

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Uitgegeven de twaalfde februari 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

De Wet van 19 november 2012, houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen (Stb. 2012, 652) treedt in werking met ingang van 1 augustus 2013.

De aanscherping van het toezicht direct na aanvang van de bekostiging van een nieuwe school (artikel 11b van de Wet op het onderwijstoezicht; hierna WOT) wordt daarmee van toepassing op scholen die met ingang van schooljaar 2013–2014 voor het eerst bekostiging ontvangen. De aanscherping van het toezicht op nieuwe scholen vóór aanvang van de bekostiging (artikel 11a van de WOT) wordt effectief voor het eerst van toepassing op scholen die een jaar later, met ingang van schooljaar 2014–2015, voor het eerst bekostiging ontvangen.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker