Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatsblad 2013, 281Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 19 juni 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 15 mei 2013 tot wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 10 juni 2013, nr. IenM/BSK-2013/107596, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel II van de wet tot wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 15 mei 2013 tot wijziging van de Waterwet (doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming) treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 19 juni 2013

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de vierde juli 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten