Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatsblad 2013, 256Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 26 juni 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.,

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 25 juni 2013, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 402015;

Gelet op artikel VI van de Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade treedt in werking met ingang van 1 juli 2013.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 26 juni 2013

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Uitgegeven de achtentwintigste juni 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten